Internet ha fet accessible l’audiència. Tots podem tenir a l’abast informació acurada del trànsit a la xarxa. Aquesta informació ens pot ser de gran utilitat a l’hora de dissenyar una estratègia cultural, empresarial o comunicativa. Ens permet tenir una radiografia de les persones que visiten el nostre lloc web o que llegeixen, responen o reenvien els nostres twits, per exemple. Això significa que podem saber el flux de visites i en quins trams horaris, des de quina zona, quines edats tenen i fins i tot quina llengua parlen, entre moltes altres dades.

Internet ha fet accessible l’audiència. Per tant, el que seria desitjable seria vetllar per un igual accés a la cultura. ¿Com s’ha de treballar per incrementar el públic dins d’un marc de participació equitativa? En primer lloc, cal disposar de dades relatives als usuaris de l’equipament. Fins ara, bàsicament s’ha treballat a partir d’estadístiques i enquestes directes. Ara, internet ofereix una nova eina complementària: la mesura de l’audiència. La informació relativa a les persones que visiten o participen de webs, Facebook, Twitter, etc. contribueix a dissenyar estratègies dirigides a incrementar el públic que es troba per sota de la mitjana d’ús. Que, a patir d’aquest moment, passarà a ser el target principal per assolir un accés igualitari al projecte cultural en qüestió.

Per iniciar-se en el terreny de les auciències podeu obrir-vos un blog a WordPress i veure la quantitat de visites i des de quins llocs han arribat a vosaltres. Per a Twitter podeu probar amb Crowdbooster. En relació al vostre web, podeu conèixer gairebé tot dels navegants a través de Google Analytics. També hi ha portals que integren les anàlisis de diferents plataformes. Aquest és el cas de Hootsuite. Hi ha moltes eines i molt diverses. Utilitza-les i fes-ne un bon ús per a la teva estratègia.

Frederic Santa-Olalla Rovira

@singafapasta

Anuncios